توضیحات در خصوص قسمت سردار در رسانه ها

جايگاه رسانه ها در زندگي امروز

امروز نقش و جايگاه رسانه ها در حدي است كه نمي توان زندگي را بي حضور آن ها قابل تصور دانست. رسانه ها فقط وسيله ي سرگرمي نيستند؛ بلكه در بسياري از جنبه هاي فعاليت اجتماعي و فردي ما دخالت و نقش دارند.

گسترش و توسعه ي وسايل ارتباط جمعي در زندگي انسان ها به حدي است كه عصر كنوني را عصر «ارتباطات» ناميده اند. بعيد نيست كه انسان امروزي را انسان رسانه اي و فرهنگ جديد را محصول تبليغات وسايل ارتباط جمعي بدانيم.

انسان ها امروزه در معرض نهادهاي رسانه اي متولد مي شوند، مي انديشند، دنيا را در اين رهگذر مي شناسند و رفتارهاي خود را براساس الگوهاي برگرفته از كتاب، مجله، فيلم، ماهواره، اينترنت و… (يعني رسانه هاي رايج عصر ما) سامان مي دهند.

رسانه ها در كنار نهادهاي ديگري كه طرز تفكر جامعه را مي سازند، نقش عمده اي ايفا مي كنند. بررسي هاي روانشناسي اجتماعي در زمينه نقش و قدرت رسانه ها نشان مي دهد كه رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديد آورند؛ نسلي كه با نسل هاي پيشين از جهت فرهنگ، ارزش ها، هنجارها و آرمان ها بسيار متفاوت است.

رسانه ها از طريق ارائه ي هنجارهاي خاص اجتماعي، به افراد تلقين مي كنند كه رفتار ارائه شده در رسانه ها، «رفتار مناسب اجتماعي» است. به اين ترتيب، رسانه ها، با ارائه ي الگوها و هنجارهاي خاص (كه در جهت اهداف مديران رسانه هاست)، باعث ايجاد همنوايي در افراد مي گردند.

توسعه ابزارهای ارتباط جمعی انسان ها را در تیررس نگاه یکدیگر قرار داد و پیشرفت‌های حیرت آورش در عرصه فناوری‌های نوین ارتباطی این نگاه ها را تیزتر و مسئله جهانی شدن یا جهانی سازی را مطرح کرد. پدیده ای که با دنیای مجازی گره خورد و از خود هم فرصت و هم تهدید ساخت. از آنجا که این روزها بهره‌گیری از ارتباطات مجازی امری اجتناب ناپذیر شده است فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن نیز بیش ازپیش خودنمایی می‌کند و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است اما واکنش درست در برابر این پدیده دو وجهی صرف نظر از بدگویی های مخالفان و حمایت های موافقانش و شناخت تهدیدها برای استفاده مناسب از فرصت‌های آن است.

بارزترین وجه تجلی فرهنگی که در جهان امروز جریان دارد رسانه است. رسانه‌ها بخش بزرگی از زندگی روزمره ما را شکل می‌دهند و ما قسمت زیادی از ادراک خود از امور جهان را مدیون آن ها هستیم. در چنین فرهنگی و با سلطه همین رسانه است که مفهومی به نام “شهره” شکل می‌گیرد. شهره ها کسانی هستند که رسانه آن ها را به ما معرفی می‌کند و شهرت خود و جاودان شدن در اذهان مردم را مدیون رسانه‌ها هستند.

سردار سرتیپ حاج جواد درویش وند به عنوان یکی از چهره های شاخص و فعال نظامی وسیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،همواره مورد توجه رسانه های داخلی و البته انتقاد رسانه های بیگانه مانند آمریکا ، انگلیس و اسرائیل بوده و هست و در این رهگذر اخبار بسیاری در خصوص وی منتشر شده است . گردآوری و در معرض دید قرار دادن این اخبار یکی از اهدافیست که پایگاه اطلاع رسانی خاکی تر از خاک به طور جدی دنبال می کند.

اهداف و برنامه های مربوط به قسمت سردار در رسانه ها :

1- گردآوری تمام اخبار منتشر شده در خصوص سردار سرتیپ حاج جواد درويش وند (معاون وزرای دفاع دولت نهم و دهم) در رسانه هاي داخلي و خارجي در زمان تصدی مسئولیت ریاست بازرسی وزارت دفاع با ذكر منبع

2- گردآوری اخبار مربوط به سردار درویش وند در رسانه ها در زمان استعفا و ورود به عرصه ی انتخابات

3- انتشار اخبار مربوط به تبلیغات انتخاباتی سردار درویش وند

4- نمایش اخبار تولید شده توسط این پایگاه در خصوص سردار درویش وند