دومین گردهمایی غدیر ویژه بازنشستگان و پیشکسوتان دوره دفاع مقدس (صنایع حدید) – هفتم مهر ماه 95

مهندس ضرغامی در جمع پیشکسوتان صنایع خودکفایی سپاه :

غفلت از توانمندی های داخلی و نگاه نیازمندانه به دیگران، جدی‌ترین تهدید جامعه است.

کارخانجات الحدید نقش برجسته‌ای در عرصه سازندگی وخودکفائی صنایع نظامی دارد.نیروهای انقلاب هر جا حاضر شدندپربرکت و غرورآفرین بوده‌اند.

%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81 %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *