بایگانی دسته‌ی: فیلم های انتخاباتی

فیلم انتخاباتی سردار جواد درویش وند- چراغ شویا تارم ها میا- (16)

فیلم انتخاباتی سردار جواد درویش وند در انتخابات مجلس نهم آرشیو انتخابات مجلس نهم

حضور سردار درویش وند و حامیان ایشان در راهپیمایی22 بهمن

حضور سردار درویش وند و حامیان ایشان در راهپیمایی22 بهمن آرشیو انتخابات مجلس نهم

حضور سردار جواد درویش وند و حامیان ایشان در گلزار شهدای خرم آباد

حضور سردار درویش وند و حامیان ایشان در گلزار شهدای خرم آباد آرشیو انتخابات مجلس[...]

همایش بزرگ منطقه اسدآبادی-همایش بزرگ هواداران سردار درویش وند

همایش بزرگ منطقه اسدآبادی-همایش بزرگ هواداران سردار درویش وند آرشیو انتخابات مجلس نهم

همایش بزرگ منطقه ماسور- همایش بزرگ حامیان سردار درویش وند

همایش بزرگ منطقه ماسور- همایش بزرگ حامیان سردار درویش وند آرشیو انتخابات مجلس نهم

1 دیدگاه

همایش بزرگ میدان 22 بهمن – همایش بزرگ حامیان سردار درویش وند

همایش بزرگ حامیان سردار درویش وند در میدان 22 بهمن خرم آباد آرشیو انتخابات مجلس[...]

همایش بزرگ تقدیر- تقدیر و تشکر سردار جواد درویش وند از مردم فهیم خرم آباد

تقدیر و تشکر سردار جواد درویش وند از مردم فهیم خرم آباد

حماسه باران – شکوه هواداران سردار جواد درویش وند

حماسه باران - شکوه هواداران سردار جواد درویش وند آرشیو انتخابات مجلس نهم

فیلم انتخاباتی سردار جواد درویش وند- عرصه ی خدمت- (5)

فیلم انتخاباتی سردار جواد درویش وند- عرصه ی خدمت- (5) آرشیو انتخابات مجلس نهم