توضیحات بخش مربوط به عکس ها

  عکس

زبان عکس و تصویر یکی از گویاترین زبان ها در معرفی، شناخت و اطلاع رسانی است که محدوده زمانی و مکانی خاصی را در برنمی گیرد و به عنوان یکی از ابزارهای مهم اطلاعرسانی حائز اهمیت است.

در عصر حاضر ارتباط تصويري با امکانات مختلف در زمينه هاي علمي، فرهنگي، سياسي، خبري، اقتصادي ، اجتماعي و … پیشرفت های چشمگیری داشته است.

عکس گویاتر از هر کلامی است و بیش از آن حامل پيام است و مخاطبان آن همه ی اقشار جامعه هستند. هر عکس لحظه‌ ای را در برابر ما می گشاید كه با لحظه‌هاي ديگر فرق دارد. عكس شكار لحظه‌هاست.

عکسهای درویشوند

پایگاه اطلاع رسانی خاکی تر از خاک نیز در صدد است از عکس به عنوان یک ابزار معرفی و اطلاع رسانی بهره گیرد و بانک جامعی از تصاویر مرتبط با سردار سرتیپ حاج جواد درویش وند را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

امید است که این امز کمک بسزایی در معرفی چهره ی این جانباز پر افتخار جنگ تحمیلی داشته باشد.